۱- کتاب الکترونیک والدین هوشیار فرزندان همراه

۲- دوره‌ی رایگان صوتی “تربیت فرزندان با محبت اهل بیت علیهم السلام”

۳-  سی صفحه از کتاب تربیت به روش سلطان بانو